Υπουργείο Οικονομικών


Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
Δικτυακός Τόπος Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 4714/2020) !

Φίλες και Φίλοι,
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων προς
την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία τίθεται σε λειτουργία
από σήμερα Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024.

Πλέον, κάθε δικηγόρος έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ψηφιακό
εργαλείο, κυρίως ένα εξαιρετικά εύχρηστο μέσον, χάρη στο οποίο επιταχύνεται και
απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών αποτελεί κεντρικό μοχλό μιας ευρύτερης προσπάθειας την οποίαν καταβάλλει
η Κυβέρνηση. Με στρατηγικούς στόχους τον εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος
συνολικά και παράλληλα την αποσυμφόρηση των αρμόδιων δικαστηρίων από μεγάλο όγκο
εκκρεμών υποθέσεων. Ωστόσο, ο απώτερος και υπέρτατος στόχος είναι εν τέλει η απόδοση
φορολογικής δικαιοσύνης, όσο το δυνατόν πιο άμεσα, όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας, αλλά και ο σχεδιασμός που προηγήθηκε, η μελέτη και οι
δοκιμές ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοσή της σε πραγματικές συνθήκες, αποδεικνύουν
ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκονται σε
διαρκή και άμεσο συντονισμό με την τρέχουσα πραγματικότητα. Οι αληθινές ανάγκες και
απαιτήσεις, τόσο των φορολογουμένων όσο και των νομικών που αναλαμβάνουν τον κρίσιμο
ρόλο της διαμεσολάβησης ανάμεσα στον πολίτη και το δημόσιο, είναι αυτές που
προσδιορίζουν τις παραμέτρους λειτουργίας του συγκεκριμένου νέου ψηφιακού μέσου.

Με μεγάλη ικανοποίηση αλλά και με τη βεβαιότητα ότι πολίτες και κράτος στο εξής θα
εξυπηρετούνται και θα επωφελούνται εξίσου, αποφεύγοντας άσκοπη και επιζήμια δαπάνη
χρόνου, ενέργειας αλλά και χρημάτων, παραδίδω σε κάθε δικηγόρο και εμμέσως σε κάθε
ενδιαφερόμενο συμπολίτη μας την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων προς την
Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Το ψηφιακά αναβαθμισμένο σήμερα, με τη χρήση προηγμένων μέσων όπως η πλατφόρμα
για την εξώδικη διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων, θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο
και πιο δίκαιο αύριο για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Με εκτίμηση,
Χάρης Θεοχάρης

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ν. 4714/2020)